H. MARTINSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

Det lokale anerkendte revisionsfirma
Martinsen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab er et lokalt og regionalt revisions- og rådgivningsfirma. Vi er placeret solidt i billedet som det lokale anerkendte revisionsfirma.

Som det lokale revisionsfirma drager vi i det daglige virke nytte af vor tætte kontakt med offentlige myndigheder, pengeinstitutter, advokater og andre af vore kunders daglige samarbejdspartnere til gavn for vore kunder.

Edison Park 4
6715 Esbjerg N
Tlf. 76 11 44 00
 

Nej